Hoe kan de organisatie haar toptalent vasthouden?
Uit allerlei onderzoek blijkt dat veel werknemers ten onrechte voor ‘rijzende ster’ worden aangezien. Veel managementteams hanteren verkeerde veronderstellingen omtrent het ‘aanstormend talent’ in de organisatie. Vervolgens nemen zij vaak maatregelen om dat talent te ontwikkelen die eerder belemmerend dan bevorderend uitpakken. Voor de organisatie kan dit alles bijzonder schadelijk zijn, alleen al doordat investeringen in ‘talent management’ niet renderen. De auteurs bespreken de zes meest gemaakte fouten en hoe het management het op die punten anders zou moeten doen. Deze fouten zijn: veronderstellen dat high potentials sterk betrokken zijn; sterke prestaties in de huidige functie aanzien voor toekomstig potentieel; het managen van toptalent delegeren; rijzende sterren ‘nog even’ uit de wind houden; van sterren verwachten dat zij door ‘zure appels’ heen willen bijten; en aanstormend talent niet koppelen aan de bedrijfsstrategie. De auteurs benoemen drie kenmerken waaraan men de ware ‘high potential’ kan herkennen: bekwaamheid, betrokkenheid, ambitie. Alleen iemand met deze drie kenmerken zou mogen worden opgenomen in een ontwikkelingstraject dat naar topposities voert. Voor medewerkers bij wie slechts één van de drie kenmerken ontbreekt, verschilt de kans om alsnog een HiPo te worden per ontbrekend kenmerk. In het artikel worden ook tien kritieke elementen benoemd voor een programma voor talentontwikkeling. Pagina 47-54
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 132, juli-augustus 2010
Reageer