Hoe profiteer je als klant van de moderne consultant?

De dynamiek in de adviesmarkt raakt niet alleen adviseurs. Ook hun klanten zullen opnieuw

moeten uitvinden hoe ze met hun adviseurs willen omgaan. Nieuwe businessmodellen die

adviseurs aanbieden vragen van klanten dat zij nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen.

Een inventarisatie van de vaardigheden die klanten in huis moeten hebben om optimaal te

kunnen profiteren van moderne consultants.

publicatie
Publicatiedatum
24-02-2015
Editie
HMR 159, januari-februari 2015
Reageer