Informele netwerken van medewerkers benutten
In de meeste grote ondernemingen bestaan tientallen, zo niet honderden informele netwerken waarin de menselijke natuur, onder meer uit eigenbelang, mensen ertoe aanzet om ideeën met elkaar uit te wisselen en met elkaar samen te werken. Informele netwerken vormen een krachtig platform voor horizontale samenwerking, zelfs dwars door de dikke hiërarchische ‘wanden’ die de verschillende bedrijfsonderdelen van elkaar scheiden heen. Informele netwerken hebben echter een groot nadeel: ze ontstaan ongepland. Daardoor worden de resultaten ervan sterk bepaald door het toeval. Ook kan een informeel netwerk niet worden aangestuurd. Door formele netwerken in te stellen, kan een onderneming de voordelen van informele netwerken benutten. Ook krijgt het management daarmee veel meer controle over de netwerken in de organisatie. Om dit te bereiken moeten er diverse stappen worden gezet. Een functionerend formeel netwerk vereist onder meer dat er iemand wordt aangesteld die er formeel leiding aan geeft. Ook dienen de interacties in het netwerk op bepaalde thema’s en onderwerpen te worden toegespitst. Verder moet er een infrastructuur worden opgebouwd, die een voortdurende uitwisseling van ideeën bevordert. 
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 119, mei-juni 2008
Reageer