Internationale trends in ICT-innovatiestrategieën

Na het uiteenspatten van de internetzeepbel is de ICT-branche in een nieuwe fase beland. Welke fundamentele trends kenmerken deze fase en hoe passen internationale topbedrijven – leveranciers in interactie met bedrijven die ICT gebruiken – hun innovatiestrategie aan om succesvol te kunnen blijven? Uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, op basis van interviews met 41 internationale CEO’s en desk research, zijn drie structurele ontwikkelingen geïdentificeerd die in de post-zeepbelperiode duidelijker naar voren komen dan tijdens de hype het geval was. Deze ontwikkelingen zijn: een afnemende bedreiging van hypercompetitie, een toenemende volwassenheid van de ICT-branche en een voortschrijdende globalisering. In reactie op deze trends hebben ICT-bedrijven hun innovatiestrategieën aangepast en vooral verbreed. In dit artikel worden zes nieuwe innovatiestrategieën beschreven. Deze ICT-innovatietrends passen binnen een algemene verschuiving van eenvoudig en snel naar meer complex en systematisch. ICT-innovatie is steeds minder een apart georganiseerde activiteit met een beperkt aantal betrokkenen, maar juist een activiteit die over meer partijen en locaties is verspreid en gecoördineerd. Dit vergt naast ondernemerschap ook steeds meer managementkwaliteiten. Ook samenwerking in netwerkverband wordt steeds belangrijker, vaak op mondiale schaal in de vorm van mondiale allianties en partnerships. Met andere woorden, innovatie in de ICT-branche is minder geconcentreerd en meer gedistribueerd – minder het resultaat van één speler, meer van een systeem.

Pagina 58-65

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 97, september-oktober 2004
Reageer