Intrapreneurschap als aanjager van ‘high performance’

Innovatievermogen en concurrentiekracht vragen om managers met een ondernemende instelling en een blik gericht naar buiten – om zogeheten ‘intrapreneurs’. Uit het onderzoek naar de ‘high-performance’-organisatie blijken vooral vernieuwingsdrang en risiconemend gedrag twee sleutelfactoren van intrapreneurschap te zijn. Tegelijkertijd zijn ze indicatief voor sterke managementcapaciteiten. Dit biedt handvatten voor managers om zich verder te ontwikkelen in de richting die bij uitstek in het belang is van de onderneming.

publicatie
Publicatiedatum
24-07-2013
Editie
HMR 150, juli-augustus 2013
Artikelnummer
6
Reageer