Keihard concurreren en toch mvo
Maatschappelijk verantwoord ondernemen – goed zorgen voor werknemers en het milieu niet vervuilen – is een belangrijk thema in zowel de praktijk van het bedrijfsleven als het managementonderzoek. Er is een groeiende belangstelling voor ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid proberen te nemen. Maar tot hoever dient een onderneming hierin te gaan? En wat zijn de organisatorische consequenties? Op die vragen zijn we de antwoorden nog schuldig. In dit artikel wordt uiteengezet dat maatschappelijk verantwoord ondernemen weliswaar een plicht dient te zijn, maar dat de tucht van de markt en de regels voor de mededinging initiatieven daartoe meteen afstraffen. Een onderneming die haar verantwoordelijkheid probeert te nemen, knaagt immers aan haar concurrentievermogen. Door de mondialisering wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen bovendien alsmaar riskanter. Het bedrijfsleven is nu zelf aan zet, vindt de auteur. Topmanagers moeten hun invloed laten gelden bij beleidsmakers en andere instellingen die wereldwijd de geschreven én de ongeschreven wetten voor het bedrijfsleven maken. Pagina 61-69
publicatie
Publicatiedatum
01-12-2010
Editie
HMR 134, november-december 2010
Reageer