Kenniscreatie in de productontwikkeling

Methoden voor kennismanagement moeten worden geselecteerd voor de doelen waarvoor kennis wordt ‘gemanaged’. In dit artikel is het doel vooral om de kenniscreatie in projecten voor de productontwikkeling te bevorderen. In het bedrijfsleven worden inmiddels allerlei methoden voor kennismanagement toegepast ten behoeve van de productontwikkeling. Daarom is in het onderzoek, dat ten grondslag ligt aan dit artikel, vooral onderzocht hoe tien van dergelijke methoden de kenniscreatie bevorderen tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten. De empirische gegevens zijn verzameld in een enquête waaraan 356 betrokkenen bij 94 productontwikkelingsprojecten hebben meegedaan. Zij hebben aangegeven in hoeverre zij veertien voorgeselecteerde methoden voor kennismanagement toepasten en hoe tevreden ze erover waren. De tien methoden met de hoogste tevredenheidscore worden in dit artikel nader behandeld, waarbij wordt uitgelegd hoe zij in een project voor de productontwikkeling de kenniscreatie bevorderen. Een en ander wordt geïllustreerd met voorbeelden uit ondernemingen als ABB, Siemens, BP Amoco, Volkswagen, IBM, HP en andere. Bovendien wordt gekeken naar manieren om de bijdragen van dergelijke methoden voor kennismanagement te evalueren.

Pagina 26-37

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 104, november-december 2005
Reageer