Kleine markten worden groter op internet

De anatomie van de ‘Lange Staart’

In allerlei markten is een revolutie op gang gekomen nu internet en aanverwante technologieën een veel breder scala van producten mogelijk maken. Deze revolutie wordt veroorzaakt door een eenvoudig samenspel van economische en technologische ontwikkelingen. Maar ze heeft vergaande consequenties voor het management, de consument en de economie als geheel. Het gaat hier om het fenomeen van de zogeheten ‘Lange Staart’. De auteurs onderzoeken hoe een belangrijk kenmerk van de markt op internet de consument meer waarde oplevert, namelijk het gegeven dat de consument bij een e-tailer een veel breder aanbod vindt dan in de traditionele winkel. Zowel vraag- als aanbodstuwende factoren worden besproken. Door zijn uitgebreide centrale opslag kan de internetwinkel bijvoorbeeld meer producten aanbieden en inspelen op variatie in de vraag. De consument, op zijn beurt, maakt dankzij zoekmachines en andere technische hulpmiddelen kennis met producten die ver buiten zijn directe woonomgeving worden aangeboden. De auteurs verkennen ook de verdere toekomst aan de hand van de tweedeorde- effecten van de Lange Staart, waaronder de opkomst van kleinere nichemarkten.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 110, november-december 2006
Reageer