Leren in kennisgroepen

Aansturing van technologie én context

Moderne organisaties hechten groot belang aan kennisuitwisseling en leren. Informatie- en communicatietechnologie speelt een belangrijke rol op dat gebied. Veel ondernemingen weten echter niet goed hoe ze die technologie het beste kunnen inzetten. De auteurs bespreken allerlei praktijkvoorbeelden waarin technologie is gebruikt om het leren in kennisgroepen te bevorderen – met wisselend succes. Aan de hand van deze voorbeelden worden specifieke kenmerken van effectieve kennisgroepen ontwikkeld en wordt in kaart gebracht hoe niet alleen de technologie zelf, maar ook de hele context van zo’n kennisgroep moet worden aangestuurd. De bedrijfscultuur en organisatorische context moeten bevorderlijk zijn voor leren en kennisuitwisseling – pas dan kan technologie een waardevolle bijdrage leveren. Dit is niet alleen een belangrijk aandachtspunt voor het topmanagement of de afdeling IT maar voor alle managementniveaus, en eigenlijk voor iedereen in de organisatie.

Pagina 48-58

Reageer