Maak continu verbeteren tot een goede gewoonte

Veel bedrijven lanceren enthousiast een Lean initiatief maar missen de benodigde lange adem om er optimaal van te profiteren. Met Organizational Behavior Management (OBM) kan worden gewerkt aan de voor Lean eveneens benodigde cultuurverandering en bijbehorende Lean gedragsverandering.

publicatie
Publicatiedatum
14-08-2019
Editie
HMR 186, juli-augustus 2019
Reageer