Maak talent tot strategische prioriteit

Het aantrekken en vasthouden van talentvolle medewerkers is minstens even uitdagend als tien jaar geleden. De demografische ontwikkeling, de mondialisering en de groei van het kenniswerk hebben de externe druk op bedrijven aanzienlijk vergroot. Veel bedrijven maken het zichzelf extra moeilijk doordat zij talentmanagement niet beschouwen als een strategische prioriteit. Het topmanagement kan de fraaie woorden over de cruciale bijdragen van medewerkers aan het concurrentievoordeel van de onderneming omzetten in daden door een degelijke talentstrategie in te bouwen in de strategie van de onderneming. Er zijn drie belangrijke aanbevelingen. Om te beginnen moet er naar alle segmenten medewerkers worden gekeken, en niet alleen naar de toppers. Bovendien moeten er diverse waardeproposities komen, afgestemd op de specifieke kenmerken van verschillende groepen medewerkers. Verder moeten zowel de rol als de capaciteiten van het taakgebied Human Resources worden versterkt. 

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 120, juli-augustus 2008
Reageer