Managen op basis van de feiten
Managers die de kwalen in hun eigen organisaties proberen te helen, vertrouwen veelal op achterhaalde kennis uit hun opleiding, oude maar nooit bewezen tradities, patronen ontleend aan ervaring, methoden die zij zelf toevallig goed beheersen en informatie van leveranciers. Zij zouden hun licht eens moeten opsteken bij de op feiten gebaseerde geneeskunde (‘evidence-based medicine’), een beweging die de afgelopen tien jaar in de medische wereld school heeft gemaakt. Steeds meer artsen breken met de gebruikelijke maar gebrekkige middelen en zoeken, verspreiden en gebruiken steeds vaker degelijk en klinisch relevant onderzoek. Het is tijd dat managers hetzelfde doen en hun beslissingen gaan baseren op de meest recente en beste kennis die er te krijgen is over wat werkelijk werkt. De bewijsvoering is in het management doorgaans zwakker dan in de geneeskunde. Het ligt echter voor de hand dat een onderneming beter presteert indien het management zich in de besluitvorming baseert op betere argumenten en sterker bewijsmateriaal. Net als de geneeskunde is management een ambacht dat in de praktijk wordt geleerd. Veel managers kunnen (net als artsen) hun ambacht echter beter uitoefenen als zij onvermoeibaar naar nieuwe kennis en inzichten zoeken en zo hun veronderstellingen, vaardigheden en kennis op peil houden.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 107, mei-juni 2006
Reageer