Markten aanboren aan de ‘bodem’ van de ‘piramide’

Benaderingen en voorbeelden

Bedrijven die aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden proberen te verkopen, staan voor grote problemen. Ze begeven zich in onveilige gebieden waar het allesbehalve eenvoudig is om klanten te trekken. Ook distributie en incasso zijn uitdagingen. Bovendien is het voor bedrijven moeilijk om aan de benodigde informatie over lokale ontwikkelingen te komen, de publieke opinie te beïnvloeden en waar nodig hun recht te halen. De oplossing is om lokale leiders en inwoners in te zetten om ontwikkelingen ter plekke te volgen en te beïnvloeden. Zo kan een positieve dynamiek op gang worden gebracht die bedrijven in staat stelt hun bedrijfsmodel zodanig aan te passen dat ze ook aan de allerarmsten kunnen leveren. Voor een commerciële strategie waarbij de lokale gemeenschap actief wordt ingezet (‘community strategy’) is het vooral van belang om het bewustzijn onder de bevolking te ontwikkelen en de gemeenschap economisch voordeel te bieden dat verder strekt dan enkel het nut van de eigen producten en diensten. In het artikel worden diverse aansprekende voorbeelden van deze strategie in landen als de Filippijnen, India en Mexico gegeven. De strategie kan overigens ook worden gebruikt voor marktbewerking in armere gebieden in ontwikkelde landen, merkt de auteur op.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 113, mei-juni 2007
Reageer