Mentor en protégé in de professionele organisatie: een meervoudig psychologisch fenomeen

De notie van een ‘meester’ en zijn ‘gezel’ of leerling roept al gauw het beeld op van een ambachtelijke werkplaats. Maar ook in de moderne organisatie is dit type relatie tussen een ervaren en een onervaren kracht – de mentor en diens protégé – een belangrijk ontwikkelingsmechanisme. Het gaat bovendien om een rijk geschakeerde relatie die nuchter en wetenschappelijk onderbouwd dient te worden benaderd.

publicatie
Publicatiedatum
06-09-2012
Editie
HMR 144 juli-augustus 2012
Artikelnummer
8
Reageer