Meten van de prestatie op langere termijn

Na de felle ‘ups’ en ‘downs’ op de financiële markten van de afgelopen jaren vragen managers en beleggers zich opnieuw af hoe het prestatieniveau van een onderneming het beste kan worden gemeten. De gerapporteerde resultaten en de koers van het aandeel zeggen immers lang niet alles: geboekte resultaten zijn te beïnvloeden en de koers van het aandeel wordt – zeker op de korte termijn – sterk bepaald door de verwachtingen op de beurs. In dit artikel, ontleend aan de jongste editie van het standaardwerk Valuation, verkennen de auteurs welke aanvullende graadmeters en analyses dienen te worden ingezet teneinde beter te kunnen beoordelen hoe een onderneming het doet, en wel in drie opzichten: de prestatie in het verleden, de ‘gezondheid’ (kansen en risico’s voor economische waardecreatie in de toekomst), en de staat van dienst in de kapitaalmarkt. Voor elk van deze drie invalshoeken worden concrete voorstellen gedaan voor aanvullende criteria, steeds geïllustreerd aan de hand van de Amerikaanse doe-het-zelfketen Home Depot, die als een rode draad door het betoog loopt. Met in het achterhoofd het bekende gezegde dat een goede onderneming op de korte termijn geen goede belegging hoeft te zijn, en omgekeerd, laten de auteurs zien tot welke buitensporige proporties de verwachtingen voor het aandeel Home Depot eind jaren negentig waren opgelopen. Teleurgestelde beleggers in Home Depot hebben hun deceptie vooral aan zichzelf te wijten.

Pagina 8-15

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 102, juli-augustus 2005
Reageer