Meten van de strategische inzetbaarheid van immateriële activa

Immateriële activa als bedrijfscultuur, kennis en personeelsvaardigheden vormen belangrijke pijlers onder het concurrentievermogen van een onderneming. Ze kunnen immers moeilijk worden gekopieerd. Managers weten dat, maar kunnen niet optimaal profiteren van die ‘stille kracht’. Je kunt middelen immers alleen optimaal inzetten als je weet wat je hebt. Dat is juist bij immateriële activa altijd onduidelijk geweest: je kon ze niet meten. Daar willen de auteurs verandering in brengen. Hun vertrekpunt is de strategie. Immers, immateriële activa zijn op zichzelf niets waard. Ze krijgen pas waarde door hun bijdragen aan het resultaat. Aan de hand van het kader en de instrumenten van de Balanced Scorecard ontwikkelen de auteurs een stapsgewijze methode waarmee duidelijk kan worden gemaakt in hoeverre een onderneming ‘klaar’ is voor haar gekozen strategie. Eerst wordt geïnventariseerd welke processen cruciaal zijn voor de waardepropositie aan de klant. Dan wordt bekeken in hoeverre medewerkers, informatie en organisatie ‘klaar’ zijn voor die processen. De inzichten die dat oplevert, kunnen worden vertaald in concrete verbeteringsinitiatieven.

Pagina 62-74

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 95, mei-juni 2004
Reageer