Mondiale strategie

Een kwestie van omgaan met verschillen

Een internationale strategie moet een onderneming vooral helpen omgaan met de grote verschillen die ontstaan aan de grenzen van markten. Toch laten managers vaak na om verschillen tussen markten en productieomstandigheden te benutten. Ze kijken in plaats daarvan vooral naar de spanningen tussen standaardisatie en lokalisering. In dit artikel presenteert Pankaj Ghemawat een nieuw ‘framework’ waarmee het management de drie effectieve reacties op de uitdagingen van de mondialisering tegen elkaar kan afwegen: de ‘AAA-Driehoek’. De drie A’s staan voor de drie verschillende soorten internationale strategie: ‘Aanpassing’ (groeien op basis van lokale kracht), ‘Aggregatie’ (concurreren door regionaal of zelfs mondiaal schaalvoordelen te creëren), en ‘Arbitrage’ (profiteren van verschillen tussen nationale of regionale markten, vaak door verschillende schakels van de keten op verschillende locaties te plaatsen). Aan de hand van diverse voorbeelden wordt geïllustreerd hoe organisaties deze strategieën gebruiken en met elkaar verenigen, en welke afwegingen daarbij moeten worden gemaakt. Hoewel het mogelijk is om bij alle drie de A’s verbeteringen tot stand te brengen, zullen de meeste ondernemingen zich op één of twee ervan moeten concentreren wanneer zij proberen concurrentievoordeel op te bouwen.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 114, juli-augustus 2007
Reageer