Naar een duurzame organisatie: aandacht voor de werknemer
Het onderzoek naar en de publieke roep om duurzaamheid hebben hoofdzakelijk betrekking op de effecten van bedrijfsactiviteiten en management op de natuurlijke omgeving. Onderneming en management oefenen echter ook grote invloed uit op de mens en de sociale omgeving. In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van de directe en indirecte effecten van organisatie en managementbesluiten op gezondheid en sterfte. Daarbij wordt behalve naar Amerikaanse cijfers ook verwezen naar Zweeds en Nieuw-Zeelands onderzoek. Vervolgens onderzoekt de auteur enkele mogelijke verklaringen voor de relatief beperkte aandacht voor sociale duurzaamheid in het managementonderzoek. Tot besluit geeft hij richtingen aan voor nader onderzoek, zowel naar het verband tussen sociale duurzaamheid en de effectiviteit van de organisatie, als naar de rol van ideologie – want dat laatste kan mede helpen verklaren waarom de mens in het duurzaamheidsonderzoek tot nu toe een ondergeschoven kindje is gebleven. Pagina 40-49
publicatie
Publicatiedatum
22-09-2010
Editie
HMR 133, september–oktober 2010
Reageer