Naar een meer strategische rol voor centrale diensten

Ondernemingen raken er steeds meer van bewust dat hun succes staat of valt met het vermogen om zich op belangrijke capaciteiten te onderscheiden. Van ondersteunende diensten wordt in toenemende mate verwacht dat zij daar een bijdrage aan gaan leveren – door hun traditionele taken nog efficiënter uit te voeren, zodat middelen en manschappen vrij komen om een meer strategische rol te gaan spelen voor de hele organisatie.

publicatie
Publicatiedatum
06-06-2013
Editie
HMR 149, mei-juni 2013
Artikelnummer
3
Reageer