Naar een nieuwe strategie zonder de organisatie overhoop te halen
De geschiedenis van de ‘moderne’ onderneming is een aaneenschakeling van pogingen om door middel van nieuwe structuren meer van de potentieel in de onderneming aanwezige waarde te realiseren. Achtereenvolgende herstructureringen jagen een organisatie echter alleen maar op kosten en vervangen veelal oude problemen door nieuwe. Een verandering van de organisatiestructuur is dan ook veelal noch gewenst noch nodig, zeggen Kaplan en Norton. Zij beschrijven een managementsysteem op concernniveau op basis van het door hen ontwikkelde ‘framework’ van de ‘balanced scorecard’. Met behulp van de instrumenten van dit ‘framework’ kunnen managers het prestatievermogen van hun bedrijven aansturen: de strategiekaart om de waardepropositie van de onderneming te bepalen en te communiceren, en de ‘scorecard’ om de strategie uit te voeren en te bewaken. Besproken wordt hoe twee zeer verschillende organisaties – een divisie van DuPont respectievelijk de Canadese bereden politie – overkoepelende ‘scorecards’ en strategiekaarten georganiseerd rond strategische thema’s hebben gebruikt om de buitengewone waarde te realiseren die in hun portefeuilles van activa, mensen en vaardigheden besloten lagen. Zo konden zij pijnlijke reorganisaties vermijden waarbij hooguit de ene rigide structuur door de andere zou zijn vervangen.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 108, juli-augustus 2006
Reageer