Naar een productief veranderperspectief

Van mislukking naar succes

Managers en adviseurs worden meer dwarsgezeten dan geholpen door organisatieverandering. Verhalen over mislukking en diskwalificaties van bijvoorbeeld ‘geplande verandering’ worden steevast gevolgd door weer een nieuw model. Deze verhalen zouden beter en anders bekeken moeten worden. Men moet ook meer oog hebben voor ingrepen en werkwijzen die aantoonbaar wel werken. Organisatieverandering bekijken vanuit zo’n productief perspectief ruimt op, lucht op, motiveert en inspireert. De hoge faalpercentages van doorgaans rond de 70 moeten kritisch bekeken worden en kunnen sterk gerelativeerd worden. Veel onderliggende data, gebruikte onderzoeksmethoden en interpretaties zijn betwistbaar of zelf weerlegbaar. Het anders kijken naar veranderingen levert een ander en vruchtbaarder beeld op. ‘Anders’ betekent bijvoorbeeld dynamisch in plaats van statisch, reflecterend in plaats van reactief en met behulp van frequente feedback in plaats van door post-mortem analyse. Hierdoor kan de tredmolen van mislukking plaatsmaken voor het vliegwiel van succes. Het vliegwiel komt in beweging door het niet begrijpen van de eigen organisatie en veranderbehoeften te doorbreken door inzicht te ontwikkelen. Op basis van dit inzicht kan gericht en doordacht ontworpen, ingegrepen, veranderd en geleerd worden. In plaats van falen, worden er resultaten geboekt. Inzicht, overtuiging en toenemend vertrouwen gaan zo de basis vormen voor succesgericht werken: leren van en vanuit goede en productieve invalshoeken.

Pagina 32-47

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 98, november-december 2004
Reageer