Naar een robuuste sociale onderneming: de pioniersfase voorbij

Er zijn de laatste jaren steeds meer ‘maatschappelijke ondernemingen’ opgekomen in Nederland. In een onderzoek is in kaart gebracht hoe de ondernemers bij de ontwikkeling van hun bedrijven omgaan met de brede focus die er eigen aan is: niet alleen financiële maar (vooral) ook maatschappelijke en ecologische waarde voortbrengen.

Auteursgegevens

Lies van Dobbenburgh

Mitchell Droog
mtp.droog@avans.nl

Lidwien Jacobs

Ronald Venn

Jan Jurriëns

publicatie
Publicatiedatum
16-12-2019
Editie
HMR 188, november-december 2019
Reageer