Naar een structuur die medewerkers meer ruimte geeft voor eigen beslissingen

Managementdenkers Bartlett en Ghoshal ontwikkelden jaren geleden een alternatief raamwerk voor het in hun ogen ineffectieve ‘strategie-structuur-systemen’-denken waaraan organisaties verslaafd waren. Hun advies bleek echter lastig in praktijk te brengen. In dit artikel wordt geprobeerd het gebruiksvriendelijker te maken.

publicatie
Publicatiedatum
18-06-2018
Editie
HMR 179, mei-juni 2018
Reageer