Netwerksturing bij regie van IT-uitbesteding

Uitbesteding van IT wordt een steeds veelzijdiger fenomeen, mede als gevolg van de verschillende soorten werk waar het om gaat (van elementair computerbeheer tot innovatieve productontwikkeling). Het aantal verschillende relatie- en levermodellen stijgt, aan oude vormen van topdown- en processturing wordt de nieuwere netwerksturing toegevoegd, formele en informele sturingsmechanismen raken met elkaar verweven. Dit vraagt flexibiliteit en aanpassingsvermogen van organisaties én medewerkers. Vanuit een netwerkperspectief kan de ‘kluwen’ aan relaties worden ontward en kunnen enkele basisprincipes voor de uitbestedingspraktijk worden geformuleerd.

publicatie
Publicatiedatum
26-02-2014
Editie
HMR 153, januari-februari 2014
Reageer