Nieuwe deugdelijkheid ondergraaft de kenniseconomie

De Nederlandse (kennis)economie floreert niet. Gebrek aan innoverend vermogen is het meest in het oog springend symptoom. Een van de oorzaken daarvan ligt in de graduele ondermijning van het vermogen van mensen in organisaties om anders te kunnen zijn, te kunnen denken en te kunnen doen. Drie actuele trends versterken deze aantasting van het innoverend vermogen: mondiale standaardisering van laag- en hoogwaardig kenniswerk, de dwang tot conformisme (regels heersen, ‘rules rule’), het is meedoen of wegwezen, en het vereenzelvigen met de huidige manier van zakendoen (gehoorzaamheidscultuur). Het ‘space dictates structure’- denken kan de mentale ruimte binnen organisaties kanaliseren, door het introduceren van (nieuwe) organisatievormen, zoals de modulaire, circulaire en cellulaire organisatie. Voorlopig ziet het er voor dit type ‘differentiatie van organisatie’ echter slecht uit omdat dit in zijn ontwerp en uitvoering nog te ver afstaat van bestuurders en managers, die op hun beurt momenteel terugvallen op bekende – industriële – structuren. De mentale ruimte om daar anders mee om te gaan is beperkt.

Pagina 36-45

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 97, september-oktober 2004
Reageer