Op weg naar evidence-based verandermanagement
De populariteit van verandermanagement lijkt omgekeerd evenredig met het ontwikkelingsniveau van het vakgebied. De afgelopen decennia werden gekenmerkt door vrije theorievorming met de voor die fase kenmerkende hoeveelheid goeroes, elkaar tegensprekende scholen en een gebrek aan productieve ‘strijd’ en dialoog. De tijd lijkt rijp voor een volgende stap. Daarbij kunnen de ontwikkeling die de klinische psychologie recent heeft doorgemaakt en de ‘evidence based’-stroming binnen de geneeskunde als voorbeelden dienen. Het vakgebied moet populaire, maar methodologisch zwakke onderzoeken vervangen door goed wetenschappelijk onderzoek en putten uit het rijke reservoir dat bijvoorbeeld systematisch onderzoek binnen de gedragswetenschappen biedt. Lukt dat, dan kan afgerekend worden met misvattingen en mythes die verandermanagement onnodig remmen in de broodnodige wetenschappelijke en praktische ontwikkeling. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met een aantal belemmeringen. Om daar goed mee om te kunnen gaan is het nodig dat het begrip management en het vakgebied verandermanagement gevat worden in hanteerbare definities en concepten waardoor er eenduidigheid en in elk geval vergelijkbaarheid van ideeën en inzichten kan ontstaan. In het artikel wordt uitgelegd dat zowel voor de wetenschap als de praktijk een ontwerpperspectief waarin begrippen als doordacht, systematisch en methodisch een belangrijke rol spelen, daarbij noodzakelijk en vruchtbaar is. Verbonden daarmee is de vraag waarom speculatieve en nauwelijks onderbouwde modellen en concepten zoveel weerklank vinden bij managers en adviseurs. Het antwoord wordt gegeven met behulp van de non-specifieke behandelfactoren, de invloed van placebo-effecten. Uitgelegd wordt dat deze een wezenlijk onderdeel kunnen vormen van effectieve veranderinterventies, maar dat ze ook in de weg kunnen staan bij het vinden van de juiste inhoudelijke oplossingen, oftewel de specifieke behandelfactoren. De behandelfactoren vormen de basis voor wat ‘evidence based’ wordt genoemd. 
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 120, juli-augustus 2008
Reageer