Op weg naar ketengericht innoveren

De rol van de toeleverancier

Toeleveranciers in Nederland staan onder druk door de economische recessie en door de concurrentie vanuit lagelonenlanden. Grote uitbesteders scherpen door middel van global sourcing hun eisen richting toeleveranciers aan. Ondanks hoge productiviteit en loonmatiging is overleven moeilijk. Kansen voor toeleveranciers zijn uitsluitend gelegen in sneller innoveren, sneller dan waartoe de concurrenten in staat zijn. Dat kan door effectiever te investeren in proces- en productontwikkeling, door de slaagkans van innovaties te verhogen, en door toeleveranciers vroegtijdiger bij het innovatieproces in te schakelen. Helaas is de praktijk weerbarstig en blijkt ketengericht innoveren moeilijk te realiseren. Dat vindt zijn oorzaak enerzijds in de wijze van uitbesteden, anderzijds ook in het gebrek aan innovatief vermogen bij toeleveranciers. De auteurs beschrijven hoe toeleveranciers hun innovatief vermogen kunnen verhogen door zich te concentreren op één van de vier specifieke strategieën in casu 1) bewerkingen uitvoeren volgens specificaties van de uitbesteder, 2) onderdelen produceren volgens eigen specificaties, 3) modules of systemen samenstellen dan wel 4) engineering. Afhankelijk van de gekozen strategie zullen toeleveranciers hun marketing-, technische en organisatorische vaardigheden moeten versterken. In het artikel worden hiertoe enkele ideeën aangereikt.

Pagina 34-47

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 96, juli-augustus 2004
Reageer