Op zoek naar excellentie

buitenlandse R&D-investeringen en de achterliggende locatiefactoren

De auteurs gaan in op de vraag hoe Nederland meer buitenlandse investeringen in R&D kan aantrekken. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek naar motieven voor de internationalisering van R&D en de locatiefactoren die een rol spelen bij het bepalen van een vestigingslocatie. Uit het onderzoek blijkt dat (1) de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, (2) de internationale bereikbaarheid, (3) de kwaliteit van kennisinstellingen, (4) de toegevoegde waarde van buitenlandse bedrijven en tot slot (5) het private R&D-kapitaal in belangrijke mate bepalen of R&D-bedrijven in Nederland willen investeren. Aangezien Nederland alleen op de kwaliteit van kennisinstellingen beter scoort dan andere OECD-landen, is er nog veel ruimte om het Nederlandse R&D-vestigingsklimaat te verbeteren. De auteurs geven in dit artikel een aantal opties voor het overheidsbeleid om deze verbeteringen te bewerkstelligen.

Pagina 56-69

Reageer