Op zoek naar mondiale leiders
Begrippen als ‘mondiale onderneming’ en ‘mondiale manager’ zijn niet van de lucht, maar wat dat begrip ‘mondiaal’ nu eigenlijk betekent, wordt er niet duidelijker op. Gaat het om internationale presentie, cultureel aanpassingsvermogen of een topmanagementteam waarin verschillende moedertalen vertegenwoordigd zijn? In dit artikel doen vier topmanagers en een headhunter er hun zegje over: Stephen Green van HSBC, Fred Hassan van Schering-Plough, Jeffrey Immelt van General Electric, Michael Marks van Flextronics, en Daniel Meiland van Egon Zehnder. Allemaal zijn ze het erover eens dat de wereld steeds sneller één markt wordt; topbanen in het bedrijfsleven zijn over een jaar of tien voorbehouden aan mensen die ervaring hebben opgedaan met verschillende culturen en die minstens twee talen machtig zijn, meent headhunter Meiland. Over bijvoorbeeld het nut van uitzending naar het buitenland en aanpassing aan lokale culturen blijken de meningen echter verdeeld. Pagina 14-21
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 92, november-december 2003
Reageer