Productie in lagelonenlanden

De arbeidskosten zijn pas het begin

Nu de mondialisering ook witteboordenwerk in het Westen begint te kosten, neemt her en der de roep om protectionisme toe. In dit artikel wordt vooral gekeken naar de mogelijke voordelen van ‘globalisation’ voor bedrijven en hele bedrijfstakken, op basis van een uitgebreide studie naar de effecten van overheveling van taken naar lagelonenlanden. De relatief lage lonen in ontwikkelingslanden gaan namelijk vaak gepaard met relatief hoge kapitaalkosten – de omgekeerde situatie van die in het Westen. Door niet alleen klakkeloos bestaande productieprocessen te kopiëren in een ontwikkelingsland, maar ook in te spelen op die andere kostenverhoudingen, kan nog goedkoper worden geproduceerd. De auteurs berekenen de baten van enkele eenvoudige aanpassingen in productieprocessen.

Pagina 8-15

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 95, mei-juni 2004
Reageer