Productiviteitsverbetering bij de overheid

Noodzaak en aanpak

Als rijke Westerse landen nu niet ingrijpen, dan leiden de snel oplopende kosten van de vergrijzing (pensioenen en zorgkosten) op afzienbare termijn tot een sociaal-economisch rampscenario. Het zal steeds moeilijker worden om de zorg voor de oudere generaties te blijven financieren. Het gevolg: oplopende belastingen die het economisch leven verstikken en een afkalvende publieke sector. Er is echter een uitweg die de pijn in elk geval sterk kan verzachten: een productievere overheid. Overheden in afzonderlijke landen zouden de komende tien jaar een efficiencyverbetering van tot wel 20 procent kunnen bereiken, rekenen de auteurs voor. De Amerikaanse posterijen hebben bijvoorbeeld in vier jaar tijd de jaarbegroting met 5,5 miljard dollar teruggeschroefd: een efficiencyverbetering van 10 procent. Als dit soort winst op grote schaal wordt gepakt, kunnen overheden hun diensten en uitkeringen op het bestaande peil houden zonder de belastingen te hoeven verhogen of meer te moeten lenen. Er is bovendien nog een ander motief voor een productievere overheid: ook veel ambtenaren gaan de komende jaren met pensioen, en een overheid die op de oude manier blijft werken, zal het steeds moeilijker krijgen om het benodigde talent aan te trekken.

Pagina 70-80

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 100, maart-april 2005
Reageer