Rechtvaardigheid als bepalende factor bij organisatieverandering

Toen burgemeester Rudolph Giuliani eind jaren negentig een nieuw regime voor de taxichauffeurs van New York wilde invoeren, brak er een grote staking uit onder die taxichauffeurs. Hun protest gold niet zozeer het beleid van Giuliani, maar het feit dat hij hen niet had geraadpleegd. Managers die goed rekening houden met de beleving van (on)rechtvaardigheid onder medewerkers, kunnen meer bereiken in veranderingsprocessen.

publicatie
Publicatiedatum
06-06-2013
Editie
HMR 149, mei-juni 2013
Artikelnummer
7
Reageer