Robuuste organisatieveranderingen

Toegevoegde waarde die standhoudt

Organisaties zijn continu aan verandering onderhevig. Ondanks vele jaren van kennisaccumulatie op het gebied van de veranderkunde mislukken nog steeds veel organisatieveranderingen. De resultaten zijn onvoldoende effectief en robuust. Er wordt gesproken over een effectieve verandering wanneer het met de verandering beoogde resultaat bereikt is. De mate waarin het resultaat van de verandering in de toekomst toegevoegde waarde blijft houden voor de organisatie is bepalend voor de robuustheid van de verandering. In het artikel wordt een methode gepresenteerd die aangeeft hoe effectieve en robuuste organisatieveranderingen gerealiseerd kunnen worden. De methode is opgebouwd uit veranderingsactiviteiten die een verandering faseren in de tijd en veranderingsaanjagers die de benodigde energie moeten leveren om een verandering succesvol af te kunnen ronden. De toepassing van de methode faciliteert het vinden van een werkzame balans tussen operationele efficiency en strategische flexibiliteit, oftwel tussen tussen korte- en langetermijnorganisatievereisten. Het stimuleren van zelfmanagement in het resultaat van een verandering is een van de kernpunten in de verandermethode. Zelfmanagement is vereist voor het realiseren van robuustheid van verandering en is de verbindende schakel tussen operationele efficiency en strategische flexibiliteit. Robuuste veranderingen zijn het nastreven waard, aangezien met dit soort veranderingen het lerend vermogen en veranderingsvermogen op de werkvloer worden vergroot. De betrokken professionals zijn dan in staat zichzelf en hun organisatie (sturend) aan te passen aan wat vanuit de omgeving vereist is.

Pagina 18-28

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 100, maart-april 2005
Reageer