Routes voor buitenlandse expansie

De meeste startende bedrijven denken tegenwoordig vanaf het begin na over buitenlandse expansie. Ondernemers en hun managers onderschatten echter vaak de kosten die daarmee gemoeid zijn. Ook is er geen duidelijke kaart die de verschillende mogelijke routes in beeld brengt. Op basis van een onderzoek naar jonge bedrijven in meer dan twintig landen wordt die lacune in dit artikel ingevuld. Om met succes de buitenlandse markt te bewerken, moet een bedrijf vooral goed omgaan met de spanning tussen kansen en middelen. Voor sommige bedrijven is een pad van min of meer evenwichtige groei het beste; daarbij loopt de geografische expansie van activiteiten en middelen min of meer gelijk op. Voor andere ondernemingen is een alternatief pad echter beter geschikt. Het artikel schetst de verschillende mogelijke ‘routes’ naar de buitenlandse markt aan de hand van een matrix voor internationale expansie. Met behulp van deze kaart kan een bedrijfsactiviteit worden geëvalueerd en aangestuurd. Ook kan de kaart worden gebruikt om allerlei factoren tijdig te voorzien (strategie, financiën, organisatie, regelgeving) en erop te anticiperen. Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Pagina 70-77

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 101, mei-juni 2005
Reageer