Samengevoegde datasets: een analytisch instrument voor evidence-based management
Dit artikel is een pleidooi voor een consequent toegepast evidence-based management waarbij gebruik wordt gemaakt van samengevoegde datasets. Als uit de hele organisatie gegevensbestanden worden samengevoegd, ontstaan er tal van nieuwe mogelijkheden om het prestatievermogen en de onderliggende ‘drivers’ ervan te onderzoeken aan de hand van pretest-posttestvergelijkingen en statistische analyses. Beslissingen kunnen worden genomen op basis van harde feiten. Ook kunnen er veel nauwkeuriger en sneller proefprojecten worden uitgevoerd, en bovendien met een veel grotere reikwijdte. In het artikel wordt een algemeen overzicht gegeven van de instrumenten, methoden, valkuilen, voordelen en veel voorkomende resultaten van evidencebased managementprogramma’s met behulp van samengevoegde datasets. Programma’s van dit type behoren tot de weinige initiatieven in het bedrijfsleven die steevast hoog scoren op kenmerken als (onder andere) alomvattendheid, nut en winstgevendheid, merken de auteurs op. Door gegevensbestanden uit de hele organisatie samen te voegen, komen ook onderdelen van de organisatie in beeld waar het topmanagement wellicht bijna nooit naar kijkt. Al met al heeft de onderneming hier een mogelijkheid om haar analytisch vermogen naar een hoger plan te tillen en tegelijkertijd zowel de winstgevendheid als de bedrijfscultuur te verbeteren, aldus de auteurs. Het is een kans, zeggen zij, die nog maar weinig ondernemingen te baat nemen. Pagina 45-58
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 131, mei-juni 2010
Reageer