Shared Service Centers: balanceren tussen pracht en macht

Organisaties vertrouwen erop goedkopere diensten te kunnen leveren met een betere service door onderdelen van bestaande bedrijfsfuncties te concentreren in een Shared Service Center (SSC). Die projecten zijn echter zeer complex. Een SSC biedt veel potentieel om inspirerender, effectiever, servicegerichter en goedkoper te werken. Deze doelen worden dikwijls echter niet bereikt, omdat een organisatie zich onvoldoende realiseert dat de inrichting en besturing aan specifieke eisen moeten voldoen. Tegelijkertijd kan de implementatie van een SSC tot een verschuiving van de machtsbalans leiden en zulke geweldige (tegen)krachten oproepen dat het mooie initiatief tot mislukken is gedoemd. Het vinden van een balans tussen pracht en macht tussen een bedrijfskundig goed ingerichte SSC en een proces waarin ook de machtsfactor wordt meegenomen, is dan ook van belang voor succes. Voor een goed functionerend SSC moet een aantal randvoorwaarden zijn vervuld: het SSC moet op een specifieke manier zijn ingericht en worden bestuurd, het ontwerpproces moet zowel gericht zijn op het kunnen realiseren van doelen als op een goed samenspel met de betrokken managers, en de top moet het SSC steunen. Alleen dan kunnen inspanningen op gemeenschappelijke doelen worden gericht.

Pagina 31-45

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 95, mei-juni 2004
Reageer