Slim fouten leren maken...

om te innoveren en beter te presteren

Organisaties worden uitgebreid aangemoedigd om van hun fouten te leren maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Dit artikel geeft een samenvatting van het uitgebreide onderzoek van de auteurs op dit gebied dat tot doel heeft om organisaties in staat te stellen om wel van hun fouten te leren. In het actieschema dat de auteurs hebben ontwikkeld, worden technische en sociale belemmeringen gekoppeld aan drie kernactiviteiten: fouten signaleren, fouten analyseren, en doelbewust experimenteren. Daaruit vloeien zes aanbevelingen voort voor de praktijk. De auteurs stellen dat deze aanbevelingen het beste als een integraal pakket methoden kunnen worden uitgevoerd. Dat vereist echter wel dat topmanagers en leidinggevenden in de praktijk ook echt doen wat zij zeggen te doen. Zij zullen zich moeten inspannen om de mentaliteit van het management zodanig te veranderen dat fouten niet langer in een kwaad daglicht staan maar eerder worden gezien als de cruciale eerste stap van ontdekken en leren. Het betoog is uitgebreid geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk van bedrijven die de gepresenteerde inzichten al met succes in praktijk brengen – afgezet tegen uiteenlopende situaties waarin andere organisaties een schrijnend gebrek aan leervermogen aan de dag hebben gelegd, soms met dodelijke afloop.

Pagina 8-25

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 104, november-december 2005
Reageer