Strategie bepalen voor ‘wicked problems’
Bedrijven krijgen tegenwoordig nogal eens te maken met strategische problemen die niet zomaar moeilijk of hardnekkig zijn, maar ‘wicked’ (kwaadaardig, verraderlijk). Dit type problemen kan niet worden opgelost, maar wel ‘getemd’. De auteur heeft op grond van uitvoerig onderzoek vijf cruciale kenmerken in kaart gebracht: 1. er zijn allerlei stakeholders met onderling botsende prioriteiten; 2. de oorzaken zijn verstrengeld; 3. het probleem verandert als het wordt aangepakt; 4. er is geen precedent; 5. of een aanpak werkt is vooraf niet te zeggen. Heeft een probleem deze vijf kenmerken, dan is het waarschijnlijk ‘wicked’. Volgens de auteur vertegenwoordigt de noodzaak om sneller te groeien een ‘wicked’ probleem voor Wal-Mart. Een aanpak voor dit soort problemen moet worden ontwikkeld door middel van sociale processen: de stakeholders moeten er voortdurend bij worden betrokken; aanverwante problemen moeten worden onderzocht; de probleemdefinitie moet worden geëvalueerd; en de veronderstellingen van de stakeholders moeten worden onderzocht. Een sterke identiteit is belangrijk, want daarmee kan de onderneming makkelijker strategische knopen doorhakken. Uitvoerige analyses moeten plaats maken voor experimenten in de praktijk. Veelbelovende remedies komen in beeld doordat men mogelijke toekomsten bedenkt en vervolgens stappen zet om de gewenste toekomst dichterbij te brengen. PPG Industries, een fabrikant met een lange geschiedenis, heeft langs deze weg zijn ‘wicked’ strategische vraagstukken aangepakt.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 120, juli-augustus 2008
Reageer