Strategie: de lessen van het filosofisch existentialisme

Vroeger maakte een onderneming een product en ontwikkelde daar vervolgens de marketing voor. De wereld die een dergelijke volgtijdelijke aanpak toestond is ergens in het midden van de jaren tachtig verdwenen, zegt filosoof, marketingdeskundige en futuroloog Ogilvy. De consument gedroeg zich niet langer structureel volgens een beperkt aantal sjablonen waar marketingplannen op konden worden losgelaten. Hij herwon zijn ‘existentialistische’ vrijheid. Daarmee wordt het bedrijfsleven geconfronteerd met een oneindig scala van behoeften en grillen waar geen peil meer op te trekken valt. Dat vereist een al even ‘existentialistische’ strategie. Bedrijven moeten beseffen dat de toekomst geen extrapolatie van het verleden is. Vanuit dat besef kunnen ze vervolgens verkennen hoe de toekomst eruit zou kunnen zien, en welke rol zij zelf in die toekomst zouden kunnen spelen. Een eerste stap is om de inmiddels populaire techniek van de ‘scenarioplanning’ te gebruiken. Van daaruit kunnen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in kaart worden gebracht en vertaald in een nieuwe strategie. Vijf belangrijke noties uit het existentialisme kunnen daarbij goede diensten bewijzen.

Pagina 54-61

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 95, mei-juni 2004
Reageer