Strategievorming en organiseren in de praktijk

Verruiming van taken en vaardigheden

Bij de strategievorming in bedrijven en in het strategieonderwijs aan de business schools moet meer aandacht komen voor de ‘ambachtelijke’ kant van de strategievorming. Steeds meer ondernemingen opereren tegenwoordig in een klimaat van ‘hyperconcurrentie’. Daardoor verandert de strategievorming van karakter. Om te beginnen wordt strategie steeds dynamischer. Door de snel veranderende marktomstandigheden moeten bedrijven hun strategie vaker aanpassen en nagenoeg voortdurend reorganiseren. Strategie ontwikkelen en (re)organiseren worden daardoor steeds meer tot één integraal en continu proces. Verder verschuift de nadruk van afstandelijke analyse naar coördinatie, communicatie en voortgangsbewaking – en dus naar sociale vaardigheden, communicatietechnologie, softwaremodellen en planningsinstrumenten. Tegen die achtergrond diepen de auteurs drie methoden uit die veel worden ingezet bij strategische reorganisaties en die elk verschillende aspecten van strategievorming/organiseren belichten: de managementworkshop of ‘heidesessie’, belangrijk voor zowel de ontwikkeling van nieuwe strategieën en organisatiestructuren als de communicatie daaromtrent; het strategische veranderingsproject, een instrument voor coördinatie en voortgangsbewaking; en de ontwikkeling van symbolische voorwerpen waarmee nieuwe strategieën en organisatiestructuren voor het voetlicht worden gebracht.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 114, juli-augustus 2007
Reageer