Strategisch denken: gebruikmaken van analogieën

De manager die zich expliciet rekenschap geeft van het feit dat hij analogieën betrekt in zijn strategisch denken neemt betere strategische beslissingen en maakt minder fouten. Aan de hand van het voorbeeld van Toys ‘R’ Us (geïnspireerd door de aanpak van de supermarkt), Intel (leerde van een bepalend moment in de staalindustrie) en een uitvoerige beschrijving van de ontwikkeling van tweedehands autobedrijf CarMax (geïnspireerd door de formule van Circuit City in de elektronica) illustreren de auteurs hoe managers vergelijkingen met andere situaties kunnen gebruiken om problemen in bestaande activiteiten op te lossen of om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. In dit artikel worden de stappen die men daarbij moet doorlopen besproken, de rol van de analogie ten opzichte van andere analytische methoden en de valkuilen van de analogie; dat laatste mede gelet op wetenschappelijk inzicht in de manier waarop mensen denken en hoe zij zich kunnen laten misleiden. Volgens de auteurs kan bijvoorbeeld de ondergang van Enron mede worden toegeschreven aan te onzorgvuldig gemaakte analogieën op basis waarvan nieuwe activiteiten werden ondernomen. Naast zorgvuldig geplaatste tips voor implementatie worden ook kort andere (bijvoorbeeld meer communicatieve) toepassingen van analogisch redeneren besproken. Bovendien trekken de auteurs, beiden verbonden aan de Harvard Business School, hun betoog in een korte excursie door naar de case-methode in het onderwijs aan business-schools.

Pagina 45-55

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 102, juli-augustus 2005
Reageer