Strategisch uitbesteden als onderdeel van de concernstrategie

Motieven en risico’s

Er is de afgelopen jaren sprake van ware ‘mega-deals’ op het gebied van uitbesteding. Ondernemingen besteden steeds meer verschillende activiteiten uit. De auteurs doen verslag van de uitkomsten van een onderzoek onder grote industriële ondernemingen in diverse Europese landen naar de overwegingen van het topmanagement voor of tegen uitbesteding. Wat zijn de motieven voor topmanagers om een bepaalde activiteit eventueel extern te laten uitvoeren? Welke risico’s vinden zij vooral belangrijk? Vier belangrijke thema’s komen naar voren. Om te beginnen blijken de aandacht voor de kernactiviteiten en een streven naar lagere kapitaalkosten als een samenhangend geheel op de agenda te staan. Verder verwachten organisaties vooral dat uitbesteding externe kennis ontsluit en de kwaliteit helpt verbeteren. Besparing op de kosten van bedrijfsvoering is ook nog steeds een belangrijke overweging maar moet worden afgewogen tegen de kosten van het toezicht op de leveranciers. Ten slotte blijkt meer flexibiliteit ook een duidelijk doel te zijn.

Pagina 16-30

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 95, mei-juni 2004
Reageer