Strategische allianties aansturen: wat weten we er inmiddels over, en hoe nu verder?
Allianties stellen de onderneming voor een paradox. Enerzijds sluit men steeds meer allianties om het concurrentievermogen en de groeivooruitzichten op peil te houden, anderzijds stellen veel allianties teleur. In dit artikel wordt geïnventariseerd wat het management kan doen om samenwerking met andere bedrijven succesvoller te maken. Allereerst wordt besproken waar op te letten bij de aansturing van een afzonderlijke alliantie: de aandachtspunten in de achtereenvolgende fasen ervan (totstandkoming, ontwerp, uitvoering). Vervolgens wordt besproken hoe de onderneming haar succes met allianties in het algemeen kan opvoeren door op dit gebied organisatorische capaciteiten op te bouwen en te institutionaliseren. Daarna wordt ingegaan op nieuwe aandachtspunten ten aanzien van allianties. Een voorbeeld is de nieuwe categorie van allianties die ondernemingen tegenwoordig steeds vaker aangaan: met niet-commerciële of non-gouvernementele instellingen, of zelfs met individuele personen. Ook betrekkelijk nieuw is om de alliantiestrategie en de aansturing van allianties te bezien vanuit een ‘portfolio’- perspectief. Ten slotte is er de uitdaging om de opgebouwde alliantiecapaciteiten toe te passen op andersoortige bedrijfsrelaties – bijvoorbeeld overnames. Het laatste aspect wordt in dit nummer verder uitgewerkt in het artikel ‘Fusies en overnames: niet integreren maar samenwerken’. Pagina 49-63
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 130, maart-april 2010
Reageer