Strategische besluitvorming in het publieke domein

Een spiegeling aan het private domein

Bij veel strategische besluitvormingsprocessen in het publieke domein blijft de proceskwaliteit op een laag niveau. Op basis van de gedachte dat strategische besluitvorming in essentie een collectief leerproces is, heeft onderzoek in ondernemingen effectieve methoden opgeleverd om de kwaliteit van deze processen te verhogen en sneller tot resultaat te komen. Dit artikel spiegelt de besluitvorming in het publieke domein aan die in het private domein. Het maakt duidelijk dat in het publieke domein aan de condities voor leren in mindere mate wordt voldaan. De vergelijking levert niettemin een viertal toepasbare mogelijkheden voor verbetering en versnelling op: - In het publieke domein kunnen collectieve leerprocessen tot stand komen door gebruik te maken van tijdelijke hulpstructuren. - Als vanwege de complexiteit van het vraagstuk en de diversiteit van de deelnemers aan het debat sprake is van een onvoldoende gemeenschappelijke kennisbasis, dan kan daarin simpelweg worden voorzien door deze in een expliciete actie in de beginfase te maken. - Naar analogie met het ‘business idea’ voor ondernemingen is het gepresenteerde publieke interventie idee een goed startpunt voor een collectief leerproces in het publieke domein. - Collectief leren krijgt een boost als een ‘business idea’ op robuustheid wordt onderzocht met behulp van scenario’s. Dat kan op eenzelfde wijze met een publiek interventie idee in het publieke domein.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 112, maart-april 2007
Reageer