Strategische conversatie voor open innovatie
De auteurs beschrijven in deze bijdrage de invloed van strategische conversatie op open innovatie in netwerken, clusters en ketens, en hoe die strategische conversatie effectief kan worden geïnitieerd en gefaciliteerd. Strategische conversatie biedt ondernemers de mogelijkheid te ontsnappen aan vaste structuren en denkbeelden, en innovatiebarrières te doorbreken. Het voeren van een strategische conversatie kan open innovatie bevorderen, en wel door het stimuleren van ideecreatie en het reduceren van onzekerheid. Open communicatie over trends, ideeën en vernieuwing tussen verschillende partijen in netwerken, clusters en ketens is van belang. Een strategische conversatie vergt echter organisatie en coördinatie, taken die uitgevoerd kunnen worden door een kennismakelaar. Deze zorgt dan voor effectieve en efficiënte kennisuitwisseling binnen netwerken, clusters, en ketens. De kennismakelaar moet, als initiator en facilitator van de strategische conversatie, erop toezien dat er onder de deelnemers zowel systematische als natuurlijke innovatoren, en een aantal intermediairs aanwezig zijn. Uiteraard dient het deelnemersveld een goede afspiegeling te zijn van het betreffende cluster of de keten in kwestie. Het is tevens van belang om de deelnemers te betrekken bij het hele ontwikkelingsproces: van het ontwikkelen van toekomstscenario’s tot en met ideegeneratie en -adoptie. Daardoor ontstaat meer eigenaarschap van de gegenereerde ideeën. 
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 113, mei-juni 2007
Reageer