Succesvol fuseren en overnemen
Gerald Adolph Ondernemingen begeven zich vaak onvoorbereid in een fusie of overname. Goede fusie- en overnamecapaciteiten worden door de huidige economische crisis echter alleen maar belangrijker, aldus de auteurs. Zij bepleiten dat de verschillende stadia van een fusie- of overnametraject niet achter elkaar maar parallel worden aangestuurd, en wel door een team dat gedurende het hele proces niet of nauwelijks van samenstelling verandert. Op die manier kunnen veel gemaakte fouten bij fusies en overnames worden vermeden. De resultaten van zo’n aanpak zijn het extra beslag op middelen, tijd en mensen meer dan waard. In dit artikel worden de accenten van deze aanpak behandeld voor elk van de vier hoofdstadia: 1) opstellen van de ‘businesscase’, gelet op de eigen groeiagenda van de onderneming; 2) strategische (in plaats van enkel boekhoudkundige en juridische) ‘due diligence’; 3) plannen van de integratie na de transactie; en tenslotte 4) het integratieproces zelf. Vooral de derde fase wordt uitgebreid behandeld. Hierin worden – nog voordat de transactie formeel een feit is – tal van aspecten van de fusie tot in detail uitgewerkt. Bijvoorbeeld hoe de strategische uitgangspunten van de eigen onderneming bij de nieuwe combinatie concreet moeten worden vertaald in richtlijnen voor integratie. In totaal bespreken de auteurs negen aandachtspunten voor het derde stadium, inclusief (maar niet als laatste) de afronding van de transactie. In de vierde en slotfase, de concrete integratie, is het vooral belangrijk dat het plan ook consequent (maar niet star) wordt uitgevoerd; immers, in de veelal sterk gedecentraliseerde organisaties van tegenwoordig is dat geen uitgemaakte zaak. In het artikel wordt in aparte kaders ingegaan op de huidige concentratiedynamiek in drie sectoren: financiële dienstverlening, luchtvaart en gezondheidszorg. Pagina 31-39
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 130, maart-april 2010
Reageer