Taboes, mythen en disfuncties ontrafeld, ‘mysteries’ de baas

Organisaties hebben vaak te kampen met taboes, mythen en disfuncties of ‘ziektebeelden’ die zij niet zelden zelf in het leven roepen, mede in standhouden, laten voortwoekeren of te weinig onder ogen durven te zien. Bij taboes in organisaties gaat het om diep gewortelde ideeën en overtuigingen die grenzen stellen aan wat men kan denken, zeggen of doen. Managers moeten zich vanuit een brede blik rekenschap geven van de taboes e.d. Zij moeten zeker ook oog hebben voor de mogelijk nuttige functie ervan, maar de grote uitdaging is toch vooral er openlijk de confrontatie mee aan te gaan.

publicatie
Publicatiedatum
06-09-2012
Editie
HMR 144 juli-augustus 2012
Artikelnummer
1
Reageer