Tien tips voor het organiseren van een innovation challenge

Een ‘innovation challenge’ is een bijzonder effectieve methode om kansen voor vernieuwing of verbetering in de organisatie te ontdekken, schrijft Jeff Gaspersz, auteur van het boek Zo ontdek je innovatiekansen.

Een ‘innovation challenge’ is een bijzonder effectieve methode om kansen voor vernieuwing of verbetering in de organisatie te ontdekken, schrijft Jeff Gaspersz, auteur van het boek Zo ontdek je innovatiekansen en docent bij de leergang Leiderschap in Management. In zo’n challenge proberen teams van medewerkers, soms samen met klanten, een idee te bedenken en te verfijnen, om het vervolgens te presenteren aan bijvoorbeeld de directie – uiteindelijk met het doel het gefinancierd te krijgen. Gaspersz geeft op basis van zijn ervaring hiermee tien tips: zorg voor een duidelijke, spannende en betekenisvolle focus; wees duidelijk hoe deelnemers zich moeten voorbereiden; maak een keuze in de vorm van de challenge (samen in een hok – of online?); zorg voor diversiteit in het team; zorg dat de teamleden over voldoende creatieve denktechnieken beschikken om zich los te maken van de bekende denkkaders; betrek zo mogelijk collega’s als interne mentoren; wees vooraf duidelijk over het vervolg na de challenge; laat het niet bij een éénmalige challenge; geef volop aandacht aan de externe (en interne) communicatie, dit met het oog op de marketingwaarde van de challenge (bijvoorbeeld in de arbeidsmarkt); en bedenk wat er na een aantal maanden kan worden gedaan om opnieuw de creatieve energie in de organisatie te stimuleren en te focussen op betekenisvolle doelen.

AOG School of Management

publicatie
Publicatiedatum
12-02-2018
Reageer