Tribaliserende organisaties

De community als alternatief

Steeds meer organisaties experimenteren met het opzetten van ‘Communities of Practice’ (CoP’s). CoP’s zijn zelfsturende, informele organisatievormen die vaak afdelings- en organisatiegrenzen overstijgen. De kracht van community-organisaties ligt in de vrijwillige bereidheid van de deelnemers om nieuwe kennis te ontwikkelen en om zonder belemmeringen kennis met elkaar te delen. Hiermee bieden zij een interessant alternatief voor traditionele organisatievormen als de hiërarchie en de markt. Vooral op het gebied van marketing, nieuwe productontwikkeling en opleiding & training worden CoP’s veelvuldig opgezet. De toenemende belangstelling om communityachtige organisatievormen op te zetten, wordt in dit artikel tribalisering genoemd. Dit auteur bespreekt achtergronden, verschillende aspecten en verschillende toepassingen van community-organisaties. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de online communities die met de revolutionaire ontwikkeling van het internet een hoge vlucht hebben genomen. De groeiende populariteit van CoP’s gaat gepaard met een romantisering van community- organisaties, waardoor negatieve aspecten onderbelicht blijven. Eén van deze negatieve aspecten is de neiging van CoP’s om zich naar binnen te keren en zich op die manier af te sluiten van de omgeving. Een lastig probleem hierbij, gelet op het zelfsturende karakter van CoP’s, is het beperkt aantal mogelijkheden om van buitenaf sturing en richting te geven aan CoP’s. Hier liggen zowel voor de organisatiekunde als voor de praktijk interessante uitdagingen.

Pagina 53-58

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 104, november-december 2005
Reageer