Van de hoofd-hartredactie HMR en de gastredactie Centre of Expertise Familiebedrijven van hogeschool Windesheim -- Erop of eronder

De Nederlandse economie is de afgelopen vijftien jaar veranderd van een ‘managerseconomie’ in een ‘ondernemerseconomie’. De aandacht van de overheid voor ondernemerschap beperkte zich echter tot een focus op starters, scale-ups en het hightech-MKB. De belangrijke rol die de gevestigde MKB-bedrijven in de economie hebben, bedrijven die gematigde groei laten zien en die een stabiliserende werking op de economie hebben, is daarbij lange tijd onderschat. Daar begint nu langzaam verandering in te komen. Zeker in deze tijd hebben ondernemers in het MKB baat bij toepasbare kennis die kan helpen om hun innovatiekracht en wendbaarheid te vergroten. Vanuit die optiek is dit themanummer over het MKB samengesteld.

publicatie
Publicatiedatum
10-08-2020
Editie
HMR 192, juli-augustus 2020
Reageer